Akut psykiatrisk hjælp

Ved behov for akut psykiatrisk hjælp henvises til 1813 eller psykiatriske akutmodtagelser der har åbent hele døgnet. Information om akutmodtagelserne, herunder adresser og telefonnumre fremgår af nedenstående link:

Psykiatriske akutmodtagelser (psykiatri-regionh.dk)

Kontakt Lægevagten - Lægevagten.dk (laegevagten.dk)

https://psykiatrifonden.dk/hjaelp-raadgivning/raadgivning/telefonraadgivning

https://www.livslinien.dk/