NEVRA SARI

Jeg er uddannet læge fra Københavns Universitet og speciallæge i psykiatri i 2019.

Siden 2012 har jeg været ansat i psykiatrien, heraf tre år som overlæge, bl.a. Psykiatrisk Center København (fast ansat på Rigshospitalet, og vagter på Bispebjerg- og Gentofte Hospital).

Jeg har senest arbejdet i en privatklinik med fokus på udredning og behandling af ADHD og ASF samt de mest almindelige forekommende psykiatriske tilstande.

MAGNUS

Ved telefonen sidder Magnus, som er uddannet i klinikken til at håndtere patienthenvendelser, besvare spørgsmål og tilbyde vejledning ved ønske om at komme i forløb her.