Tolkegebyr

Borgere, som har boet mere end 3 år i Danmark, skal selv betale for brug af tolk i sundhedsvæsenet. Det er lægen, som vurderer, om der er behov for en tolk. Du er undtaget, hvis du kommer fra Grønland eller Færøerne. Du er også undtaget hvis du har en lægeerklæring som forklarer, hvorfor du ikke kan lære dansk.

Gebyret for tolkebistand er sat til:

334 kr. ved konsultation i lægepraksis (191 kr. ved brug af videotolk)

Det er Regionerne, der opkræver gebyret. Det vil sige, at der kommer en regning fra Regionen efter dit lægebesøg, hvis der har været brugt en tolk.