Misbrug og afhængighedsskabende medicin

Det er ikke ualmindeligt, at man både har misbrug og en psykiatrisk lidelse. Det er dog meget svært at stille en psykiatrisk diagnose, hvis man har et pågående misbrug. Derfor anbefales det, at man får behandlet sit misbrug inden der iværksættes psykiatrisk udredning.

Hvis du har et misbrug, vil forudsætningen for behandling i klinikken være, at du som minimum modtager behandling på et kommunalt eller anerkendt privat misbrugscenter. Indleder du et behandlingsforløb i klinikken samtidigt med behandling på et misbrugscenter, vil al udstedelse af afhængighedsskabende medicin foregå via dit misbrugscenter.

Særligt for afhængighedsskabende medicin gælder følgende: Recepten kan kun udleveres til én gang. Sundhedsstyrelsen kræver, at patienter giver personligt fremmøde hos lægen, hver gang der skal laves recept på såkaldt afhængighedsskabende medicin. I psykiatrisk praksis drejer det sig primært om stoffer som fx (mod ADHD) methylphenidat og lisdexamfetamin, samt beroligende medicin som benzodiazepiner (fx oxazepam og diazepam etc.) og sovemedicin af bestemte typer (fx zolpidem og zopiclone, men ikke melatonin).