Utilsigtede hændelser/Klager

Har du været utilfreds med behandling, eller ønsker du at klage, hører jeg meget gerne om det. Dette kan i nogle tilfælde udbedre misforståelser og forbedre mit arbejde.

Såfremt du ønsker at indgive en officiel klage, kan det ske ved at bruge følgende link:
https://www.borger.dk/Handlingsside?selfserviceId=48820d0b-b0a5-4d4d-98db-52405f14eb05&referringPageId=3b423ea8-92bd-426b-9452-290a11279e9e
 
Hvis du ønsker at indberette en utilsigtet hændelse, kan følgende link benyttes:
https://stps.dk/da/borgere/rapporter-en-utilsigtet-haendelse/