Opstart af forløb

Klinikken har overenskomst med sygesikringen, og behandlingen er således gratis, hvis du har en henvisning fra din egen læge. Første henvendelse skal ske ved telefonisk kontakt i telefontiden. Der tilbydes ikke behandling til børn og unge under 18 år. En henvisning gælder som udgangspunkt 10 konsultationer. De første konsultationer, der varer ca. 40-45 min. vil danne baggrund for udformning af det videre behandlingsforløb eller afslutning til egen læge, der kan videreføre behandlingen. Efterfølgende konsultationer har oftest en varighed på ca. 15-20 min.  

Der tilbydes psykiatrisk behandling indeholdende udredning, diagnosticering, behandling og kortere opfølgningsforløb. Der lægges stor vægt på at du får plads til dine ønsker for behandlingen og er med til at sætte mål for dit behandlingsforløb.

Du skal give samtykke til f.eks. videokonsultationer, opslag i FMK, brug af elektronisk journalsystem og afslutningsbrev til egen læge.

Der sendes rutinemæssigt besked til egen læge ved behandlingens start og ved afslutningen på forløbet.